todas las obras

64 trabajos en el catálogo Donemus

obras populares

Symphony no. 3 : 1926 / Willem Pijper

Género: Orquesta
Subgénero: Orchestra
Instrumentos: 3fl fl(pic) 3ob eh 2cl cl-b sax-t 4h 4trp 4trb tenh tb 5perc 2hp man pf4h str(18.16.14.12.10.)

Neue Niederländische Klaviermusik : = Contemporary Dutch piano music, Heft 1 = Book 1 / mit Werken von = containing works by J. Andriessen, R. du Bois, G. Janssen ... [et al.], herausgegeben von = edited by Ton Hartsuiker

Género: Música de cámara
Subgénero: Piano
Instrumentos: pf

Halewijn : symphonisch drama in negen tafereelen, 1932-1933 / Willem Pijper

Género: Opera, teatro musical
Subgénero: Opera
Instrumentos: soloists GK5 2233 4331 timp 2perc hp man pf str

última edición

Three Dutch folk dances : arr. for piano solo, 1926 / Willem Pijper

Género: Música de cámara
Subgénero: Piano
Instrumentos: pf

 

compositor

Pijper, Willem

Nacionalidad: Netherlands
Fecha de nacimiento: 1894-09-08
Fecha de muerte: 1947-03-18
Sitio web: Treasured Composer's Page

1911

Pijper gaat na het gymnasium naar de Utrechtse Toonkunst Muziekschool waar hij compositieles krijgt van Johan Wagenaar en pianoles van Helena van Lunteren-Hansen. Tevens speelt hij orgel.

1914 - 1915

Pijper schrijft aanvankelijk vooral kamermuziek. Zo ontstaat dit jaar zijn eerste 'Strijkkwartet' waarover Matthijs Vermeulen later zegt: "In het zangerige, meedogende, contemplatieve, nu en dan extatisch verlangende andante uit dat strijkkwartet van zijn jonge tijd, hoort men geen maat die niet expressief en perfect geordend is." Na zijn examen in de theoretische vakken neemt hij nog drie jaar lang privéles compositie.

1917 - 1923

Willem Pijper schrijft voor het Utrechts Dagblad scherpe artikelen en recensies, veelal over het Utrechtse muziekleven. Een van de slachtoffers van zijn pen is Jan van Gilse, die in 1922 zijn baan als dirigent van het Utrechtse orkest opzegt na herhaalde aanvallen van Pijper.

1918

Willem Mengelberg brengt Pijpers 'Eerste Symfonie' in première. Deze uitvoering geeft Pijper landelijke bekendheid.

1920

Meer nog dan in zijn 'Eerste Symfonie' verkent Pijper in het 'Septet' zijn zogeheten kiemceltechniek, waarbij de hele compositie gebaseerd is op voortdurende omvorming van een miniem melodisch gegeven. Het markeert het begin van zijn tweede en meest productieve compositorische fase.

1922

Pijper vertegenwoordigt Nederland in Salzburg bij de oprichting van de International Society for Contemporary Music (ISCM), en legt de basis voor een Nederlandse afdeling daarvan.

1925 - 1926

Pijper wordt door Sem Dresden aangesteld als hoofd compositie en orkestratie aan het Amsterdams Conservatorium. Met Paul F. Sanders richt Pijper het tijdschrift 'De Muziek' op. Hij schrijft hier zelf voor en hoopt met dit blad leiding te geven aan het Nederlandse muziekleven.

1929 - 1930

Zijn gebundelde opstellen verschijnen uiteindelijk onder de titels 'De Quintencirkel' en 'De Stemvork' bij Querido te Amsterdam. Willem Pijper wordt directeur van het Conservatorium te Rotterdam.

1934

Een derde periode in Pijpers muziek breekt aan met de opera 'Halewijn', al besteedt hij meer tijd aan zijn pedagogische taken dan aan het componeren. 'Halewijn' is volgens Pijper niet zozeer een opera als wel een 'symfonisch drama'; Nederland heeft nauwelijks een operatraditie. Drie jaar eerder schrijft Pijper zelfs: "De opera is een ding waarvan men hier het bestaan ternauwernood vermoedt."

1935 - 1946

Willem Pijper schrijft voor 'De groene Amsterdammer'. Door het overlijden van zijn grote voorbeeld Alban Berg ziet Pijper de toekomst voor de Europese klassieke muziek somber in. "De vooruitzichten voor de Europeesche muziek van onze jaren worden hierdoor nog aanmerkelijk duisterder dan zij reeds waren. Er is hier in Europa niet veel uitzicht meer op vooruitgang, op vernieuwing." Hoewel zijn woning volledig wordt verwoest door het bombardement op Rotterdam in mei 1940 is het grootste deel van zijn oeuvre bewaard gebleven.

1947

Willem Pijper overlijdt op 18 maart in Leidschendam.

2011

In december verschijnt 'Het Papieren Gevaar'. De verzamelde geschriften van Willem Pijper zijn uitgegeven door de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis in samenwerking met Muziek Centrum Nederland, is samengesteld en geannoteerd door Arthur van Dijk, onder redactie van Ton Braas en Odilia Vermeulen.